تردیدى نیست كه مصداق كامل و جامع آیاتى كه در قرآن مجید ایمان و جهاد و هجرت و اخلاص و یقین و اخلاق حسنه و عمل صالح و عبادت شبانه و بیدارى سحر و صدق و وفا و كرم و سخا و . . . را مطرح مى كنند ، اهل بیت (علیهم السلام) هستند چنان كه در كتاب هاى شیعه و سنى مشاهده مى كنیم .
این مطلب تا جایى مسلم و قطعى است كه هم شیعه و هم اهل سنت كتاب هایى تحت عنوان آیات نازل در حق على (علیه السلام) و آیات نازل در حق اهل بیت (علیهم السلام) تألیف كرده اند

ادامه متن