تبلیغات
وبلاگ شهر مجازی قرآن كریم - واقع گرایی اخلاقی درقرآن کریم
فضایی قرآنی با همه امكانات

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

پنجشنبه 8 مهر 1389-05:32 ب.ظ
چکیده
آگاهی انسان ازمبانی و اعتبار قواعد و معیارهای اخلاقی که جهت و روش زندگی او را تعیین می کنند،مهمترین نیاز درون ذاتی هر فرد بوده و حائزاهمیت بسیاری است. بررسی مکاتب مختلف اخلاقی نشان می دهد که مجموعه ی ارزش ها و بافت و ترکیب ،آنها بیش از هرچیز، نتیجه ی مبانی جهان شناسی وانسان شناسی آنهاست.برخی ازمکاتب دراین باره الگو و معیارهای عینی و روشنی ارائه می دهند هرچند که مبانی نظری آنها با اشکالات فراوانی روبروست و برخی برای اخلاق واقعیتی قائل نیستند و آن را نتیجه شرایط و مقتضیات می دانند.محققان،دسته اول را مکاتب اخلاقی واقع گرا و دسته دوم را مکاتب غیرواقع گرا می نامند.مکاتب اخلاقی واقع گرا درتعریف واقعیات و نحوه استنباط بایدها ازآنها،استدلال ها و روش های متفاوتی را ارائه می دهند.مطالعه آراء و نظرات متفاوت و گاه متناقض،نشان از سرگشتگی و نیازمندی انسان به راهنمایی و هدایت الهی دراین باره دارد. ازاین رو بی تردید می بایست واقع گرایی را اساس تعالیم و آموزه های نظام اخلاقی اسلام دانست. دراین نوشتار سعی برآن شده است تا خطوط اصلی این مسأله مطرح و جامعیت و اتقان آموزه های وحی درارتباط با این موضوع با رعایت اختصار اثبات گردد.
کلید واژه ها: واقع گرایی اخلاقی، اخلاق درقرآن، مبانی اخلاقی،هست ها،سعادت.


ادامه مطلب را دراین جا
بخوانیدتاریخ آخرین ویرایش:- -